Misja

W poszukiwaniu doskonałości …

Poprzez tworzenie rzeczy dających radość i satysfakcję,

Poprzez tworzenie rzeczy żywych i istotnych 

dla wartości takich jak zdrowie i uroda,

Starając się wydobyć piękno będące cechą każdej istoty,

Używając wiedzy najwyższego poziomu,

W zgodzie z etyką, stale poszukując lepszych rozwiązań,

Dla siebie, dla innych, dla wszystkich …

O Fundacji

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Fundacja Św. Łazarza skupia się na tworzeniu nowych rozwiązań z obszaru inżynierii tkankowej – wyrobów medycznych w formie hydrożeli, emulsji, koloidów, bio-implantów, opatrunków biologicznie aktywnych.

Strategicznym celem jest tworzenie preparatów nowej generacji stosowanych w terapii różnego typu stanów zapalnych, stanów pourazowych, trudno gojących się ran oraz problemów skórnych.

Fundacja Św. Łazarza działa także na rynku inżynierii biomedycznej w zakresie tworzenia nowych algorytmów diagnostyki obrazowej.

B+R

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) Fundacji prowadzona jest (według klasyfikacji):

OECD (Organisation for Economic Co-ope- ration and Development): 3. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. 3.4. Biotechnologia medyczna. 3.4.a. Biotechnologia związana ze zdrowiem.

NABS (Nomenclature for the Analysis and. Comparison of Scientific Programmes and Budgets): 4. Ochrona zdrowia i zwiększenie zdrowotności. 4.3. Inżynieria biomedyczna i leki.

KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacja): 3. Wytwarzanie produktów leczniczych, a w szczególności drugi jej obszar tematyczny „Innowacyjne produkty generyczne oraz innowacyjne wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego” i dalej „Wytwarzanie innowacyjnych produktów przy wykorzystaniu znanych substancji czynnych”.

Aktualne obszary badań, to:

 1. Bioelektryczny transporter transdermalny do podawania substancji aktywnych w głąb tkanki.
 2. Modulacja komunikacji międzykomórkowej fazy zapalnej i gojenia w uszkodzeniach tkanki.
 3. Zastosowanie tetrapeptydów do wzbogacania opatrunków hydrożelowych z długim czasem uwalniania.
 4. Sterowanie reakcją komórka-implant w implantacjach precyzyjnych i depozytach tkankowych w chirurgii rekonstrukcyjnej i medycynie estetycznej.
 5. Modyfikacja energii powierzchniowej implantów biomateriałami o właściwościach kwantowo-elektrycznych.
 6. Obrazowanie termograficzne hybrydowe zmian tkankowych, naczyniowych i neuropatycznych kończyn dolnych.
 7. Oddziaływania fotonowe, radiowe i akustyczne na mechanobiologię blizn pourazowych tkanek skóry.

Projekty, w których fundacja brała/bierze udział:

H2020 - Project number: 858247 „Tagged (DIVA) polyantigenic vaccine against Bovine Viral Diarrhea virus (BVDv) based on virus-Like-Particle)”; BoVLP-BVD.”

H2020 - Project number: 858247 (extended) „Tagged (DIVA) polyantigenic vaccine against Bovine Viral Diarrhea virus (BVDv) based on virus-Like-Particle)”; BoVLP-BVD.”

NCN Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136 „A new approach in identifying microorganisms with particular regard to viruses.”

POIR.01.01.01-00-1216/17 „Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do zapobiegania wystąpienia zgorzeli cukrzycowej w przypadku urazów aparatu ruchu.”

00803-6935-UM0311750/18 „Rozwój firmy poprzez utworzenie stanowisk do obrazowania tkanek oraz wyrobów medycznych z użyciem obrazowania termograficznego.”

Rada Naukowa

Rada Naukowa Fundacji składa się z niezależnych specjalistów w wielu dziedzinach:

 • Biochemia i biofizyka
 • Biocybernetyka
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia
 • Chemia analityczna
 • Chemia supramolekularna
  i nanochemia
 • Chirurgia i onkologia szyi
  i głowy
 • Chirurgia ogólna
  i chirurgia plastyczna
 • Dermatologia
  i dermapatologia
 • Fizjologia i patofizjologia eksperymentalna
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria biomateriałów
 • Inżynieria tkankowa
 • Metrologia
 • Mikroelektronika medyczna
 

Celem Rady jest opiniowanie oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektów i badań naukowych realizowanych w Fundacji, współpraca przy pracach legislacyjnych, promowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć światowej nauki z dziedziny life science.

prof. dr hab. inż.
Janusz Gajda

dr hab. Ewa Kłodzińska
prof. IS-PIB

dr n. med. Dariusz Kwolek
prof. nadzw.

dr hab. n. med.
Mieczysław Pasowicz

dr hab. inż.
Ryszard Sroka

dr hab. inż.
Andrzej Skalski

dr hab.
Aleksandra Radtke

dr inż.
Michał Daszczyszak

dr n. med.
Rafał Brzeziński

dr n. med.
Izabela Załęska

dr n. farm
Wioleta Jankowiak

dr n. chem.
Monika Partyka

dr n. biol.
Tomasz Skalski

dr n. biol.
Aleksandra Sominka

dr n. o zdr.
Ewa Guz

dr n. społ.
Joanna Klonowska

lek. med.
Jarosław Skórski

dr inż.
Yaroslav Zrobok

W Radzie Naukowej zasiadali:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
 • dr n. med. Dariusz Kwolek, prof. nadzw.
 • dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz
 • dr hab. n. med. Joanna Czuwara
 • dr hab. inż. Ryszard Sroka
 • dr hab. inż. Andrzej Skalski
 • dr hab. Aleksandra Radtke
 • dr hab. Ewa Kłodzińska
 • dr inż. Michał Daszczyszak
 • dr inż. Yaroslav Zrobok
 • dr n. med. Marek Konop

 • dr n. med. Damian Dudek
 • dr n. med. Maciej Jaworski
 • dr n. med. Tadeusz Witwicki
 • dr n. med. Rafał Brzeziński
 • dr n. med. Izabela Załęska
 • dr n. farm Wioleta Jankowiak
 • dr n. chem. Monika Partyka
 • dr n. biol. Tomasz Skalski
 • dr n. biol. Aleksandra Sominka
 • dr n. o zdr. Ewa Guz
 • dr n. społ. Joanna Klonowska
 • lek. med. Jarosław Skórski

Zarząd

Wojciech Karwowski

Prezes Zarządu

Jan Karwowski

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Fundator

Wojciech Karwowski – Prezes Zarządu

Menedżer, ekonomista, bioinformatyk, specjalista inżynierii biomedycznej i inżynierii tkankowej. 

Ukończył dwa fakultety krajowe – z Informatyki w obszarze algorytmów genetycznych, sztucznej inteligencji i sieci neuronowych oraz Ekonomii w temacie reorganizacji rozproszonych sieci przetwarzania informacji. Jest alumnem IESE Business School – University of Navarra, jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie, gdzie ukończył specjalistyczny program z zarządzania strategicznego. 

Pracując w Stanach Zjednoczonych w „krzemowej dolinie” dla gigantów technologii multimedialnych i łączności bezprzewodowej doktoryzował się na prywatnym fakultecie z Zarządzania Procesami w Phoenix, jednak po powrocie do kraju nigdy się nie nostryfikował.

Odchodzi jednak z kierunku optymalizacji procesów w stronę modelowania w biomedycynie i biomateriałach medycznych. Stąd jest także absolwentem studiów podyplomowych z Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, także z Biomateriałów Medycznych oraz słuchaczem kolejnych z Biologii Molekularnej, a doktoryzuje się na kierunku Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. 

Po wygłoszeniu seminarium pt. „Modyfikacja reakcji na granicy tkanka-implant celem odwrócenia tendencji do osadzania się komórek na powierzchni implantu” rozpoczął przygotowania do drugiego krajowego doktoratu w obszarze Chemii Supramolekularnej i Nanochemii Biomateriałów Medycznych.

Od strony biznesowej specjalizuje się w reinżynierii oraz optymalizacji przepływu informacji. Od naukowej ogólnie pojętą komunikacją – już to w ujęciu tkankowym, już to w ujęciu biomedycznym. Jest współtwórcą serii specjalistycznych preparatów kosmetycznych do prewencji syndromu stopy cukrzycowej, uhonorowanych prestiżowymi wyróżnieniami branżowymi. Za wkład w tworzenie kosmetyków do pielęgnacji skóry diabetyka otrzymał „Kryształowego Kolibra” – najwyższe wyróżnienie nadawane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz honorową, złotą odznakę Stowarzyszenia. Za wkład w rozwój edukacji, sportu i turystyki został uhonorowany Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Posiada kilkadziesiąt odznaczeń państwowych oraz instytucji społecznych i naukowych krajowych i zagranicznych, między innymi medal od Prezydenta Baracka Obamy oraz order Ordine della Croce d’Oro od Fundacji Papieża Clemensa XI. Wojciech Karwowski jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. 

Jest członkiem towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran;
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Termograficznej w Medycynie;
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne;
 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej;
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej;
 • Polskie Towarzystwo Biomateriałów;
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej;
 

w tym także zagranicznych:

 • European Association of Thermology;
 • European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology
 

W roku 2018 otrzymał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 2,3 mln. zł na opracowanie przełomowego wynalazku/biomateriału pt. „Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do zapobiegania wystąpienia zgorzeli cukrzycowej w przypadku urazów aparatu ruchu”. W grudniu 2019 roku został wybrany do roli eksperta oceniającego w ramach funduszy europejskich innowacyjne projekty z obszaru biotech oraz pharma do dofinansowania. Działa aktywnie jako wolontariusz – jest Kawalerem Orderu Św. Łazarza oraz Kawalerem Orderu Św. Stanisława. Od lat nie uprawia już sportu, choć był współzałożycielem pierwszej w Polsce akademii sztuk walki w stylu Taekwon do. Prywatnie interesuje się futurologią i metafizyką.

 

Statut

Tutaj możesz zapoznać się ze statutem naszej fundacji.

Kontakt

FUNDACJA ŚW. ŁAZARZA
SIEDZIBA FIRMY

Pocztowa 4

21-300 Radzyń Podlaski, Polska

Tel: (83) 411 13 33

biuro@saintlazarus.pl

FUNDACJA ŚW. ŁAZARZA
ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Kazimierza Wielkiego 107

30-074 Kraków, Polska

Tel: 789 562 600

edukacja@saintlazarus.pl

NIP 1132898398, REGON 0000586649, KRS 36302342200000

Formularz Kontaktowy

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w tym formularzu zgodnie z warunkami zawartymi w Polityce Prywatności

  Fundacja Św. Łazarza

  Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

  Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności