dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK

specjalista biomateriałów medycznych

specjalista nanotechnologii medycznej

Jest pracownikiem Katedry Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Jej tematyka naukowa obejmuje prace badawcze w zakresie nowoczesnych biomateriałów, w tym interdyscyplinarne badania nad bioaktywnymi i fotokatalitycznie aktywnymi nanopowłokami bazującymi na ditlenku tytanu, wytwarzanymi na powierzchniach podłoży z tytanu i jego stopów, pod kątem ich zastosowania w implantologii kostnej oraz układami biodegradowalnymi na bazie żelaza na potrzeby nowoczesnej kardiologii i ortopedii. 

Poza pracą stricte naukową, interesuje się szeroko pojętą komercjalizacją wiedzy i technologii oraz aspektami wdrożeniowymi związanymi z wprowadzaniem wyrobów medycznych na rynek. 

W 2015 roku założyła wraz z grupą specjalistów z zakresu chemii, medycyny i inżynierii technologii przyrostowych spółkę akademicką typu spin-off Nano-implant, w której prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi powłokami dla potrzeb nowoczesnej implantologii, finansowane z funduszy regionalnych. 

Spółka ta uzyskała szereg wyróżnień, m.in. Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2017, Złota Kareta Dziennika Nowości w kategorii Nauka i Edukacja, Innowacyjna Firma Roku 2017, a opracowane przez nią powłoki uzyskały Certyfikat InnoMaRe Made in Kujawsko-Pomorskie. Działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań. 

Aleksandra Radtke została wyróżniona Nagrodą Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii wdrożeniowej, przyznaną podczas I Gali Nauki Polskiej w 2020 roku.

W ramach prac na biomateriałami i nowoczesnymi nanomateriałami na potrzeby biomedyczne Aleksandra Radtke uczestniczyła i dalej uczestniczy w projektach europejskich:

  • COST, m.in. NAMABIO (From NAno to MAcro BIOmaterials – design, processing, characterization, modelling – and applications to steam cells regenerative orthopedic and dental medicine);

  • NEWGEN (New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering);

  • HERALD (Hooking together European research in atomic layer deposition);

  • BIONECA (Biomaterials and advanced physical techniques for  regenerative cardiology and neurology), w którym pełni rolę członka Management Commitee z ramienia Polski.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności