dr hab. inż. Andrzej Skalski

specjalista biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

specjalista przetwarzania, analizy i modelowania obrazów biomedycznych

Pracownik naukowy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie.

Jako członek zespołu naukowego kierował lub brał udział w strategicznych projektach z obszaru Inżynierii Biomedycznej, m.in.:

 1. „Segmentacja danych tomograficznych w zastosowaniu do radioterapii pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego.” 

Projekt NN518 497739 – MNiSW/NCN – X 2010 – X 2013 – kierownik, główny wykonawca.

 1. „Badanie wymaganych właściwości sprzętu i algorytmów przetwarzania sygnałów dla systemu prognozowania zawału mięśnia serca w oparciu o analizę echogramów układu sercowo-naczyniowego.”

Projekt realizowany w ramach współpracy polsko-włoskiej. Decyzja nr 363/N-Włochy/2008/0 – główny wykonawca. 

 1. „Zintegrowany system wspomagający diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem danych tomografii komputerowej”.

Projekt nr R13 011 03, „BRONCHOVID – wykonawca (powstały system znajduje się w Klinice Pulmonologii, Szpital Uniwersytecki UJ, Kraków).

 1. „Versatile Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition and therapy” (http://www.vector-project.com), (2006 – 2010).

Projekt europejski VECTOR (nr 3E061105) EU FP6 – wykonawca.

 1. „Segmentacja struktur anatomicznych w danych pochodzących z Tomografii Komputerowej” w ramach: „InnoGrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach działania 2.6 „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy’ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2008 r.

 1. „Deformable Registration of Volumetric Images with Incomplete or Missing Data”.

Projekt międzynarodowy – (Wielka Brytania/Polska) British-Polish Young Scientist Programme 2007: we współpracy z University of Central Lancashire, Preston, UK, The Christie Hospital, Manchester,  UK, 2007 r.

 1. „Przetwarzanie i analiza obrazowych danych dla potrzeb diagnostyki i terapii w medycynie.”

Grant Dziekański 2014, MNiSW – kierownik, główny wykonawca.

Grant Dziekański 2015, MNiSW – kierownik, główny wykonawca.

Grant Dziekański 2016, MNiSW – kierownik, główny wykonawca.

 1. „Algorytmy dopasowania chmur punktów do powierzchni dla potrzeb przetwarzania i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych.”

Grant Dziekański 2013, MNiSW – główny wykonawca.

 

Opracował program komputerowy i skomercjalizował licencję: „algorytm segmentacji struktur kostnych w danych tomograficznych”, 2014.

Jest autorem i współautorem ważnych publikacji naukowych związanych prowadzoną działalnością badawczą:

 1. Kidney tumor segmentation and detection on computed tomography data / Andrzej SKALSKI, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak // W: IST 2016 : 2016 IEEE international conference on Imaging Systems & Techniques : October 4–6, 2016, Chania, Crete Island, Greece : proceedings / IEEE. — Piscataway, NJ, USA : IEEE, cop. 2016. — ISBN: 978-1-5090-1817-8.

 2. CT Segmentation based on MRI images in context of prostate radiotherapy planning / Andrzej SKALSKI, Tomasz Zieliński, Piotr Kędzierawski, Tomasz Kuszewski // 2013 IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : October 22–23, 2013, Beijing, Chiny.

 3. Automatic tracking of implanted fiducial markers in cone beam CT projection images / T. E. Marchant, A. SKALSKI, B. J. Matuszewski // Medical Physics ; ISSN 0094-2405. — 2012 vol. 39 no. 3, s. 1322–1334. — Bibliogr. s. 1333–1334.

 4. Wizyjny system weryfikacji metod przezskórnej stymulacji nerwów — Vision system for verification of transcutaneous electrical nerve stimulation methods / Andrzej SKALSKI, Mirosław Socha, Łukasz Malicki, Barbara Kaczmarska // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2011 Krynica, 8–12 maja 2011.

 5. Deformable image registration – a critical evaluation: Demons, B-spline FFD and spring mass system / Jian-Kun Shen, Bogdan J. Matuszewski, Lik-Kwan Shark, Andrzej SKALSKI, Tomasz Zieliński, Chirstopher J. Moore // W: MediVis 2008 : fifth international conference BioMedical Visualization : information visualization in medical and biomedical informatics : 9–11 July 2008 London.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności