dr n. med. Dariusz Kwolek, prof. nadzw.

specjalista biologii medycznej

ekspert chemii supramolekularnej i nano- biotechnologii farmaceutycznej

ekspert systemów transportu transdermalnego

ekspert reakcji enzymatycznych substancji pochodzenia roślinnego

 

Ukończył wielokierunkowe studia biochemiczne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dawnej Politechnice Szczecińskiej).

Ukończył medyczne studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i obronił pracę doktorską z systemów przezskórnego podawania leków.

Ukończył specjalizację podyplomową z:

  • zarządzania turystyką i rekreacją na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1997);

  • integracji europejskiej na Uniwersytecie Szczecińskim (1998);

  • prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim (2007);

  • rehabilitacji (2005) oraz uzyskał tytuł specjalisty zdrowia publicznego (2010) z rąk Minister Zdrowia RP Ewa Kopacz.

W roku 2007 był stypendystą Fundacji Andrew Mellona na Loyola Marymount University w Los Angeles (USA).

W latach 2004 – 2008 pracował na stanowisku docenta, a następnie profesora w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, gdzie od 2005 roku kierował Zakładem Biomedycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji wraz z Pracownią Fizjologii Wysiłku i EKG.

W latach 2001 – 2003 oraz 2008 – 2012 wykładał gościnnie na uniwersytetach niemieckich oraz współpracował z niemieckimi koncernami farmaceutycznymi i CHEMPARK w Leverkusen. Równolegle w latach 2008-2012 prowadził praktykę leczniczą w Leichlingen (Rheinland).

Jest akredytowany przy siedzibie ONZ w Wiedniu (United Nations Office at Vienna), jako ekspert organizacji w zakresie Global Public Health.

W 2004 został wyróżniony Nagrodą ONZ im. Daga Hammarskjölda.

Prof. Kwolek jest autorem wielu publikacji i skryptów z zakresu biochemii klinicznej, farmakognozji, rekreacji ruchowej i turystyki jako elementu profilaktyki zdrowotnej. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach międzynarodowych. 

Był promotorem 93 prac licencjackich, 26 prac magisterskich, 3-ch prac doktorskich, autor kilkudziesięciu recenzji prac naukowych i recenzji dorobku naukowego. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu turystyki i rekreacji, biomedycyny i rehabilitacji medycznej.

Jest twórcą procedur medycznych:

  1. leczenia depresji lekoopornej (w tym choroby afektywnej dwubiegunowej) oraz wypalenia zawodowego i syndromu chronicznego zmęczenia, opartych na skojarzeniu kilku metod terapeutycznych naraz, poprzez działanie kilku substancji czynnych (po raz pierwszy w tak dobranym synergizmie) oraz medycyny fizykalnej (głównie magnetoterapii, elektrolecznictwa i światłolecznictwa) – jako metody endorfinowo-fizykalnej prekursorowania neuroprzekaźnictwa.

  2. terapii bólu przewlekłego jako Sine Dolore Concept.

Jest autorem złożenia recepturowego zestawu aminikwasowo-witaminowego chelatacji doustnej (preparaty: Chelator i Revascular). 

Jest twórcą optymalizacji procesowej dla wzrostu hodowli bakteryjnych i otrzymywania z nich końcowych substancji jako surowców biotechnologicznych na użytek medycyny, farmacji i rolnictwa (stosując tzw. komponentę zbiorczą roztworów pożywki).

Korzystając z dorobku i opracowań ziołolecznictwa klasztornego Opata Cystersów Klausa Schlappsa z Niemiec oraz na bazie dokonań polskich zakonników (głównie bonifratrów) opracował w 2012 roku recepturę wsadu ziołowego do ekologicznych soków owocowych o uniwersalnym działaniu odżywczym, profilaktycznym i leczniczym jako preparatu fitochemicznego.

W 2013 roku był recenzentem merytorycznym dla klasyfikacji zawodu homeopata wobec Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Obecnie przebywa na stałe w Szwajcarii, gdzie współpracuje z Politechniką Federalną w Zurichu, gdzie pracuje nad reakcjami enzymatycznymi.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności