dr hab. n. med. Joanna Czuwara

specjalista dermatolog – wenerolog

specjalista dermatopatolog certyfikowany ICDP-UEMS

Uzyskała doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie twardziny układowej. 

Podczas stypendium podoktoranckiego w Medical University of South Carolina w USA zdobyła doświadczenie w biologii molekularnej w regulacji kolagenu w skórze w warunkach prawidłowych i patologicznych (twardzina układowa i nowotwory). 

Specjalista dermatolog-wenerolog. Od 2011 certyfikowany egzaminem europejskim ICDP-UEMS dermatopatolog. 

Od 2017 roku adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W 2020 uzyskała stopień dr habilitowanego nadany przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych WUM. 

Od 2018 roku zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Prowadzi pracownię histologii i diagnozuje choroby dermatologiczne, przyczyny łysienia i zmiany nowotworowe. W ramach obecnej działalności naukowej zajmuje się zjawiskami patologicznymi w chorobach zapalnych skóry, znamionach i wczesną dermatoskopową diagnostyką czerniaka. 

Czynnie uczestniczy w konferencjach dermatopatologicznych Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS). Dokształca się w ośrodkach w Bostonie, Hamburgu, Graz, Londynie i Charleston. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń z dziedziny dermatologii estetycznej SLDE, Fundacji Anti-Aging, Fenice, wykładowcą podczas międzynarodowych konferencji związanych z tematyką zabiegów estetycznych. 

Jest członkiem:

  • Amerykańskiego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ADPS);

  • Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego;

  • Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii;

  • Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Zasiada w Radzie Naukowej Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Fundacji Anti-Aging.

Laureatka licznych nagród, wyróżnień oraz grantów naukowych.

Dorobek naukowy doc. Czuwary obejmuje 50 pełnych prac oryginalnych, 80 doniesień zjazdowych na konferencje krajowe i zagraniczne, ponad 40 wykładów z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej. Jej opinie i komentarze wykorzystywane są w czasopismach kobiecych i medycyny estetycznej. 

Za swój dorobek naukowy w dziedzinie twardziny układowej podczas konferencji „VII Scleroderma Workshop” w Woods Hole otrzymała pierwszą nagrodę. 

W zakresie medycyny estetycznej specjalizuje się w zabiegach z toksyną botulinową. Jej doświadczenie i wiedza związane z botuliną wykorzystywane są podczas licznych konferencji i warsztatów szkoleniowych. Ambasador neurotoksyny w Polsce w 2012r. 

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności