dr hab. n. med. lek. Mieczysław Pasowicz, prof. nadzw.

specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i układu krążenia 

specjalista radiologii i obrazowania medycznego

ekspert wdrażania innowacji w obszarze zdrowia 


h-index: 14,5 (tylko z najważniejszych publikacji)

Ścieżka kształcenia lekarskiego:

 • 1983 – lek. med. w AM Kraków;

 • 1990 – doktorat na podstawie pracy „Badania zmian hemodynamiki układu krążenia w przebiegu ciąży u kobiet z wadą mitralną serca”;

 • 2006 – habilitacja na podstawie rozprawy „Miażdżyca tętnic wieńcowych – nieinwazyjna diagnostyka i ocena wyników leczenia choroby niedokrwiennej serca metodą wielorzędowej spiralnej tomografii i komputerowej” (wydana drukiem przez UJ CM) w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków;

 • specjalizacja z chorób wewnętrznych I i II st.;

 • specjalizacja z kardiologii I st.;

 • specjalizacja z radiologii I st.;

 • specjalizacja z diagnostyki obrazowej II st.;

 • 2005 – uzyskanie prestiżowego tytułu Fellow of the American College of Cardiology (FACC);

 • 2006 – uzyskanie prestiżowego tytułu Fellow of the European Society of Cardiology (FESC).

w tym ścieżka naukowo zawodowa:

 • 1983 – stażysta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Anki;

 • 1983 – 1991 asystent w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii;

 • 1991 – 2009 dyrektor (w wyniku konkursu) Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie;

 • równolegle 1996 – 2011 kierownik zorganizowanego przez siebie Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z pododdziałem Szybkiej Diagnostyki (obecnie Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Zakład Medycyny Nuklearnej oraz Oddział Szybkiej Diagnostyki);

 • 2000 – 2008 adiunkt na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie; od 2011 profesor nadzwyczajny w Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych (obecnie Wydział Lekarski i Nauk Medycznych) Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie;

 • 2006-2010 Założyciel i Przewodniczący Grupy Zdrowie i członek Prezydium Klastra Life Science Kraków;

 • 2010-2016 Przewodniczący Rady Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego;

 • 2015 – 2017 kierownik Katedry Nauk Klinicznych.

Od 2011 właściciel Instytutu Medycyny Innowacyjnej oraz funkcjonującej w ramach jego działalności Centrum Medycznego IMIcare w Krakowie oraz IMIcare Prestige Pasowicz Concept Clinic. 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal „Kraków 2000”; 

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;

 • „Krakowski Dukat” Izby Przemysłowo Handlowej w kategorii „Menedżer firmy 2002”; 

 • Złoty Krzyż Zasługi (2003); 

 • 2003 Nagroda Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego; 

 • Medal Woj. Małopolskiego „Za zasługi dla rozwoju diagnostyki obrazowej”;

 • Nagroda „Menadżer Roku 2005” w kategorii szpitali publicznych;

 • Medal 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006); 

 • Odznaczenie „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa; 

 • Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia (2007); 

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2008); 

 • Medal 30-lecia Instytutu Kardiologii UJ CM (2009). 

Członek towarzystw naukowych i branżowych:

 • członek założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali; 

 • od 1994 członek Komitetu Wykonawczego i Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali z siedzibą w Brukseli (EAHM – European Association of Hospital Managers); 

 • od 2002 członek PTK – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne;

 • 2002 – 2006 I wiceprezydent EAHM;

 • od 2003 członek Europejskiego Towarzystwa Radiologii Serca (ESCR – European Society of Cardiovascular Radiology);

 • 2004 – 2010 członek Zarządu International Forum Gastein; 

 • od 2005 członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego; 

 • 2006 – 2008 przewodniczący Cardiac Subcommittee;

 • 2007 – 2010 przewodniczący Komitetu Naukowego ESCR – European Society of Cardiovascular Radiology;

 • 2008 – 2011 założyciel i przewodniczący Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;

 • od 2010 prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK i członek ZG PCK ( od 2020);

 • od 2012 członek International Advisory Board IFG, największej reprezentacji pozarządowych organizacji europejskich w sektorze zdrowia.

Ważniejsze osiągnięcia:

 • Zainicjowanie i zorganizowanie Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc oraz zrealizowanie pierwszego w Polsce projektu „szpitala cyfrowego” i ośrodka „szybkiej diagnostyki” ukierunkowanego na zintegrowaną profilaktykę, cyfrową diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych.

 • Wdrożenie innowacyjnej w Polsce metody obrazowania tętnic wieńcowych za pomocą wielorzędowego tomografu komputerowego.

 • Wdrożenie innowacyjnego w Polsce badania żywotności i perfuzji mięśnia sercowego z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego. 

 • Całkowita zmiana wizerunku kierowanego szpitala, który stał się jednym z najnowocześniejszych w Europie, dzięki zrealizowaniu innowacyjnych projektów rozbudowy i rozwoju szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii” i wdrożeniu nowych usług w zakresie diagnostyki i obrazowania molekularnego, innowacyjnych zastosowań komórek macierzystych, zintegrowanych algorytmów w medycynie ratunkowej, telemedycynie oraz medycynie translacyjnej i spersonalizowanej, pozyskując z UE ponad 500 mln PLN.

 • Pomysłodawca pierwszego w Polsce konsorcjum wiodących szpitali publicznych w celu wdrożenia projektów medycyny koordynowanej oraz prewencji, wczesnej diagnostyki, kompleksowego leczenia, rehabilitacji i edukacji pacjentów w zakresie chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć informatycznych.

 • Główny udział w zorganizowaniu i pełnienie funkcji gospodarza w czasie wizyty papieża Jana Pawła II w Szpitalu Jego Imienia w dniu 09.06.1997 roku, zorganizowanej w ramach Jubileuszu 80-lecia szpitala i poświęcenia nowej Kliniki Kardiochirurgii (zadanie inwestycyjne o wartości ponad 200 mln PLN).

 • Kierowanie ponad 20 projektami badawczymi m.in.:

  • 1994 – 1995 MIM finansowany z projektu USAID;

  • 1996 – HIS-Hospital Information System finansowany z PHARE;

  • 1999 – 2003 Małopolski Program Interwencyjny w Leczeniu Ostrego Zawału Serca we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim, MKCH i 22 szpitalami woj. Małopolskiego;

  • 2000 – 2002 Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobiegawczej;

  • 2000 – 2003 Zastosowanie metody obrazowania tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w diagnostyce, ocenie wyników leczenia choroby niedokrwiennej serca w porównaniu z koronografią;

  • 2005 – 2008 Inkubator Zdrowia SPO WKP;

  • 2007 – 2013 Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej;

  • 2009 – 2010 MCC-Medical Care Continuity; 

  • od 2016 w ramach Projektu STRATEGMED „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezynchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”. 

 • Wdrożenie po raz pierwszy w Polsce nieinwazyjnej diagnostyki tętnic wieńcowych przy pomocy tomografu komputerowego, opracowanie strategii i stworzenie pierwszego w Polsce „cyfrowego szpitala”; 

 • Założenie i współprowadzenie jako wiceprezes Stowarzyszenia Innowacyjnej Medycyny INKLAMED.

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Nowoczesnej Medycyny.

 • Pomysłodawca Instytutu Medycyny Innowacyjnej – przedsiębiorstwa typu start-up i spin-off i koordynatora międzynarodowego Klastra Medycyny Translacyjnej.

Twórca i promotor nowego sposobu diagnostyki kardiologicznej, obejmującego współpracę kardiologów i radiologów. Wykształcenie w tej dziedzinie kilkunastu wychowanków; wypromowanie 2 doktorantów w zakresie kardiologii onkologicznej oraz kilkunastu specjalistów.

Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych w większości z listy filadelfijskiej. 

Zainteresowania naukowo-badawcze w dziedzinie kardiologii, radiologii i medycyny stylu życia oraz zdrowia, telemedycyny, medycyny regeneracyjnej, oddziaływania wodoru molekularnego, ozonu i czynników fizycznych na zdrowie i procesy starzenia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności