dr Tomasz Skalski

specjalista biologii, mikrobiologii, entomologii, biostatystyki

specjalista w zakresie parazytologii i koewolucji stymulujących procesy gojenia ran

ekspert metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych

 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=5EGL2zYAAAAJ&hl=pl

 

Profil naukowy: bioróżnorodność, ekosystemy, toksykologia, kumulacja metali ciężkich, biologia i bio-fizykochemia wody, markery molekularne

 

Do roku 2016 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie pracownik naukowy na Politechnice Śląskiej.

 

Profesor University of Wisconsin w USA, nagrodzony tytułem VIPI.

Autor 68 publikacji naukowych oraz 78 wystąpień konferencyjnych. 

Główny wykonawca w 7 grantach międzynarodowych (m.in. Assessing LaArge-scale environmental Risks with tested Methods no.: 506675, Global Biodiversity Information Facility).

Założyciel i pierwszy prezes startupowej spółki biotechnologicznej Biomantis, działającej  w ramach Jagiellońskiego Centrum Innowacji, jako pierwsza wprowadziła na rynek medyczny znormalizowane opatrunki biologiczne na bazie larw much celem leczenia trudno gojących się ran.

Projekt pt. „Zastosowanie opatrunków z żywymi kulturami larw Phaenicia sericata w terapii trudno gojacych się ran” doczekał się komercjalizacji wyników i uzyskaniem wzoru użytkowego na opatrunek „U1 (21) 121666 (22) 2013 01 09 (51) A61F 13/02  (2006.01) A61K 35/64 (2006.01) (72) SEKUŁA MICHAŁ; SIKORA MICHAŁ; SKALSKI TOMASZ (54) Opatrunek do larwoterapii”, a także wdrożeniem opatrunków do produkcji medycznej na polskim rynku.

Laureat nagrody Very Important Polish Innovator (2015) Fundacji Teraz Polska za opracowanie pomysłu oraz wdrożenie wyżej wymienionego opatrunku.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

  • Skalski T. (2017) “Wielopoziomowe oddziaływanie larw Phaenicia sericata szansą na skuteczne leczenie trudno gojących się ran.” – publikacja do XXXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego pt. „Flebologia wczoraj i dziś”. Krynica Zdrój 2017.

  • Skalski T. – Biochirurgia szansą na skuteczną terapię w leczeniu trudno gojących się ran” – publikacja do Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt. „Wyzwania XXI wieku – rana przewlekła, owrzodzenia żylne, zespół stopy cukrzycowej”. Kraków 2015, Katowice 2015, Rzeszów 2016, Poznań 2016.

  • Masłowski L. , Szajerka T i Skalski T.  – publikacja do projektu prowadzonego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz Szpitalu im. Św. Jadwigi w Trzebnicy. 2015

  • Ovcharenko, M., Świątek, P., Ironside, J., Skalski, T. (2013) Orthosomella lipae sp. n. (Microsporidia) a parasite of the weevil, Liophloeus lentus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae), Journal of Invertebrate Pathology . 112: 33-40.

  • Demographics parameters and heavy metals accumulation in tissues of earthworms Eisenia fetida (Sav.) bred in contaminated substrata with various pH and moisture. Ecological Chemistry and Engineering. Vol. 12, 2005.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności