dr n. chem. inż. Monika Partyka

specjalista chemii i chemii laboratoryjnej

ekspert w zakresie bezpieczeństwa żywności, farmaceutyków, suplementów diety, kosmetyków oraz materiałów opakowaniowych

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8006-0585

Jej profil naukowo-badawczy obejmuje problematykę:

walidacja procesów, spektrometria masowa, chromatografia ciekła, chromatografia w fazie wstecznej, ekstrakcja fazy stałego, trawienie mikrofalowe, analiza leków, analiza farmaceutyczna, kontrola jakości chemikaliów, żywności i farmaceutyków.

W roku 2006 obroniła rozprawę doktorską pt.:„Wykorzystanie techniki dozymetrii pasywnej w badaniach jakości powietrza wewnętrznego” i uzyskała stopień doktora nauk chemicznych, nadany decyzją Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty związane z wykorzystaniem różnych technik analitycznych w badaniach laboratoryjnych, 

Specjalizację chemiczną uzupełniła w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzaniem projektami, co ukoronowała studiami i tytułem MBA.

Jest recenzentką projektów badawczych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – współpracując w tym zakresie z:

  • Fundacją Nauki Polskiej;

  • Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

  • Agencją Badań Medycznych;

  • Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Gościnnie pełnię funkcję edytora w MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju w międzynarodowej firmie i2 Analytical Limited, pracując w polskim oddziale w Rudzie Śląskiej.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności