dr n. med. Marek Konop

specjalista fizjologii i patofizjologii eksperymentalnej

specjalista procesów gojenia ran


Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 roku w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ keratynowych bioopatrunków na proces gojenia ran chirurgicznych u myszy zdrowych i z jatrogennie wywołaną cukrzycą”. 

Jego zainteresowania naukowe związane są z procesami gojenia ran i regeneracji tkanek z wykorzystaniem naturalnych biomateriałów na bazie keratyny jako potencjalnych bioopatrunków przyspieszających proces gojenia ran w warunkach zdrowia jak i choroby (np. u pacjentów z cukrzycą). 

Jestem autorem i współautorem publikacji z zakresu gojenia ran opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskie. Wyniki badań prezentował na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, za które zdobył liczne wyróżnienia.  

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Zawodowo jestem związany z Zakładem Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności