prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, profesor zwyczajny

specjalista metrologii, elektrotechniki i elektroniki 


Profesor Nauk Technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie.

Jego obszarem badawczym jest metrologia elektryczna, badania symulacyjne systemów pomiarowych, przetwarzanie sygnałów, pomiarowe wyznaczanie parametrycznych i nieparametrycznych modeli obiektów identyfikacji, statystyczna analiza danych pomiarowych, pomiary biomedyczne.

Pełnione funkcje: 

 • Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 257 ds. Metrologii Ogólnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. (od 2017r);

 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (od 2016r.);

 • Kierownik Katedry Metrologii i Elektroniki AGH (1999 – 2016);

 • Przewodniczący Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii PAN (2003 – 2010);

 • Redaktor działu „Metrologia” w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola (od 1997);

 • Redaktor Działowy w czasopiśmie Metrology and Mesurement Systems (JCR) (od 2011r.).

Inicjator i organizator dwóch krajowych konferencji tj.: 

 1. Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, cyklicznie organizowanego (1991 – 2010 – 18 edycji).

 2. Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, cyklicznie organizowanego (1999 – 2015 – 14 edycji).

Autor około 200 publikacji w tym czterech książek i jednej monografii – m.in:

 1. Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych.

 2. Pomiary kąta fazowego, metody – układy – algorytmy, 

 3. Biopomiary.

Współtwórca 3 patentów, 2 zgłoszeń patentowych (opublikowanych).

Promotor prac doktorskich – wypromował 4 doktorów.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia: 

 • Nagroda Rektora AGH: 

 • za działalność naukową w latach: 1986, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001;

 • za działalność dydaktyczną w roku 1987, 2017. 

 • Laureat 16 nagród i medali otrzymanych na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji.

 • Odznaczony:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

 • Srebrny Krzyż Zasługi;

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności